Over ons

Protestantse Gemeente Kaag

De kleine dorpskerk op Kaageiland is elke zondag een ontmoetingsplaats voor de kerkelijke gemeente. U bent van harte welkom. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop, huwelijk, rouw en verdriet. 

Veel mensen uit Kaag en Buitenkaag en ver daarbuiten beschouwen het kerkgebouw als hun ‘visueel eigendom. Graag willen we hen in de gelegenheid stellen om ons multifunctionele kerkgebouw te gebruiken.

Diensten

Iedere zondag wordt er om 10.00 uur een dienst gehouden. Zie ons kerkblad ‘Kerk-Nieuws’, onderaan bij de publicatiegegevens. Na de kerkdiensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Kerkwijck onder het genot van een kopje koffie of thee.

Rouw en trouw

Door de prachtige, rustige ligging van het kerkje op Kaageiland is ons gebouw een ideale plek voor een burgerlijk of kerkelijk huwelijk. Ook worden de gebouwen gebruikt voor uitvaarten, herdenkingsdiensten en condoleances. Achter Kerkwijck ligt de Algemene Begraafplaats Kaag.

Open kerk

In de zomermaanden juni, juli en augustus (bij redelijk/goed weer) is de kerk met bijgebouwen opengesteld op zondagmiddagen van ca.14.00-16.00 uur.

Een veilige plek

We willen graag dat je je veilig voelt in de kerk. Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar ook om bespreekbaar te maken, dingen die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt. De vier PKN-gemeenten Sassenheim, Voorhout, Warmond en Kaag hebben maatregelen getroffen om tot een ‘veilige kerk’ te komen.

Vertrouwenspersonen:

Gijsje Duijzer; gduijzer@yahoo.com of 06-48017412

Roel Willemze; r.willemze@outlook.com of 06-42868253

Over

Stichting Behoud en Beheer Dorpskerk Kaag

Het beheer van de kerk is in handen van de Stichting (Behoud en Beheer) Dorpskerk Kaag (SDK). Deze stichting is opgericht in 2021 na een totale renovatie en vernieuwing van de dorpskerk te Kaag. De kerk en de gebouwen zijn daardoor geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik zoals voor een vergadering, expositie, muziekvoorstelling of kunstuiting. Moderne communicatiemiddelen zijn aanwezig. De stichting heeft de exploitatie van de gebouwen in handen gegeven van Bezinningscentrum Stal op de Kaag.

Informatie over

De Kerkenraad

Ds. Iman Padmos (predikant)

Ouderlingen:

Corrie Hulsbos-Vercouteren (scriba)
Teunie Biemond-Nell (preekvoorziener)

Diakenen:

Martie Hulsbos-de Man (voorzitter)
Hans van Delft (secretaris)
Corrie Hulsbos-Vercouteren (penningmeester)

College van Kerkrentmeesters:

Teunie Biemond-Nell (voorzitter)
Wim de Man (penningmeester, voorzitter kerkenraad)
Vacature (secretaris)

Het ontstaan

De geschiedenis

De geschiedenis van de kerk op Kaageiland beslaat zo’n 600 jaar. Sinds ongeveer 1400 is er sprake van een kapel op Kaageiland, gewijd aan de H. Maria Magdalena, als buitenpost van de St. Pancratius parochie (oude dorpskerk) van Sassenheim. In 1618 wordt op deze plaats met hulp van de Classis en de Staten van Holland een kerk gebouwd, die ruim 250 jaar dienst doet als Protestants bedehuis. Ze werd zo bouwvallig dat in 1873 met de bouw van het huidige kerkgebouw is begonnen (op de fundamenten van de oude kerk), die op 15 maart 1874 in gebruik wordt genomen. Geheel naar de opvattingen uit die tijd werd een laat Victoriaanse bouwstijl aangehouden. Het is een zogenaamde ‘zaalkerk’, waarin de preekstoel centraal staat.

In 1973 krijgt de kerk de status van Rijksmonument. In de periode van 2000 tot 2010 zijn kerk en Kerkwijck gerestaureerd, met veel aandacht voor de buitenkant van het kerkgebouw en de bouw van een aula/mortuarium t.b.v. de nieuw aangelegde begraafplaats. In 2021 ondergingen de kerkelijke gebouwen opnieuw een grondige renovatie gericht op duurzaamheid, toegankelijkheid en multifunctioneel gebruik. De oude kerkbanken hebben plaats gemaakt voor stoelen. De kerk is tevens voorzien van een vlakke plavuizenvloer met vloerverwarming, het heeft een prachtige lambrisering waarin het oude bankenprofiel zichtbaar is en een mooie spiltrap naar een open orgelgalerij. Al deze verbouwingen zijn uitgevoerd onder de bezielende leiding van Aad Wols.

De monumentale status van de kerk heeft het mede te danken aan de twee koperen kronen uit de oude kerk geschonken door de ambachtsheer van Alkemade, Baron van Wassenaar en voorzien van zijn wapenschild. Ook de beide koperen lezenaars zijn een schenking van de ambachtsheer. Het orgel is een pijporgel, gebouwd in 1790 door de Haagse orgelbouwer Hans Hess. Het is in 1961 uitgebreid en ingrijpend gerestaureerd. De luidklok in de kleine toren dateert uit 1675 en is gegoten bij de beroemde klokkengieter P. Hemony in Amsterdam en draagt als randschrift ‘temporis extremi tum memor esto tui’ wat vrij vertaalt betekent: ‘gedenk te sterven’. Op de toren staat als windwijzer een zogenaamd Kaagschip. Een type vaartuig waarmee de Kagers in vroegere eeuwen een belangrijk aandeel hadden in de vrachtvaart.

Over ons

Algemene Begraafplaats Kaag

De Algemene Begraafplaats Kaag is landelijk gelegen achter de Protestantse Kerk met uitzicht op het unieke polderlandschap van Kaageiland. De begraafplaats telt in totaal 73 familiegraven voor twee personen en 27 urnennissen voor twee urnen in een urnenwand. Er is gelegenheid tot opbaring in de aula/mortuarium. De begraafplaats is dagelijks geopend voor bezoekers van zonsopgang tot zonsondergang. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.

Informatie over

Bestuur Stichting Begraafplaats Kaag

  • Vincent van Gerven: voorzitter

  • Jan Biemond: secretaris

  • Frans Biemond: penningmeester

  • Martie Hulsbos-de Man: lid namens Protestantse Gemeente Kaag

  • Vera Kortenoever: lid

Voor vragen over het reglement van de begraafplaats, reservering van een familiegraf of plaats in de urnenwand kan men zich te wenden tot de secretaris Jan Biemond.
Voor vragen over een uitvaart, grafdelving, bijzetting, plaatsen van een grafbedekking kunt u zich wenden tot de beheerder:

  • Belis Hulsbos: beheer, dagelijkse leiding en administratie

Het ontstaan

Naar een eigen begraafplaats op Kaageiland

Sinds ongeveer 1400 is er sprake van een kapel op het eiland, gewijd aan de H. Maria Magdalena. Het is maar een hulpkapel, de doden mochten niet rondom de kapel begraven worden, maar moesten worden overgevaren naar Sassenheim om daar begraven te worden op het kerkhof van de moederkerk Sint Pancratius. Tot aan de droogmaking van de Grote Haarlemmermeer (1855) blijven de Kagers aangewezen op de vaste wal, op de begraafplaatsen van Sassenheim en Oude Wetering, waar de doden per schuit vanuit de Kerkwijck, de haven van de Protestantse kerk, naartoe werden gevaren. Daarna werd veelal begraven op de Algemene Begraafplaats Abbenes. Langzaam wordt het gevoel sterker om ook op Kaageiland een eigen ‘dodenakker’ te mogen inrichten in eigen vertrouwde omgeving. Men is hier gedoopt, getrouwd en wordt ook vanuit de kerk begraven.

Serieuze plannen laten echter lang op zich wachten. In februari 1993 wordt door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Kaag een werkgroep ingesteld om te bezien of de aanleg van een eigen begraafplaats achter de kerk tot de mogelijkheden behoort. Na bodemkundig onderzoek door de Heidemij (het latere Arcadis), uitvoerig overleg met de voormalige gemeente Alkemade, een grondruil met de scheepswerf en allerlei financiële perikelen wordt op 15 juli 2003 besloten tot de oprichting van een Algemene Begraafplaats, de verkrijging van de grond in erfpacht en tot de oprichting van een Stichting Begraafplaats Kaag.

Op 9 mei 2009 is het eindelijk zo ver. Met het zichtbaar maken van de plaquette met de tekst: Algemene Begraafplaats Kaag, september 2008, wordt onder grote belangstelling de Algemene Begraafplaats Kaag officieel geopend.