Beginpagina

beginpag_a1

Wat voor kerk willen we zijn:
Veel mensen uit Kaag en omgeving beschouwen ons kerkgebouw als hun ‘visueel eigendom: het hoort bij Kaag. Graag willen we hen dan ook in de gelegenheid stellen om van ons kerkgebouw gebruik te maken. Een multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw staat ons voor ogen. Te denken valt aan lezingen, concerten en tentoonstellingen.

Een ontmoetingsplaats voor iedereen.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om elkaar en God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is.

beginpag_a2
beginpag_a3

Wat het leven echt waardevol en rijk maakt, is vaak niet te koop: geloof, vertrouwen, gemoedsrust, vriendschap, verbondenheid en troost. Juist die dingen vinden mensen al eeuwenlang in de kerk, ook vandaag nog.

De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of het dorp. Ook mensen die geen speciale binding met de kerkelijke gemeente hebben, waarderen de kerk vaak als plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet. Als christenen en kerkelijk meelevenden willen we dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Veel zaken binnen en buiten onze kerk zijn door gemeenteleden zelf gemaakt. Activiteiten en zelfwerkzaamheid door gemeenteleden zijn kenmerkend voor onze gemeente. De kleine dorpskerk van Kaag is elke zondag een ontmoetingsplaats voor de kerkelijke gemeente en u bent van harte welkom.

Diensten.
Iedere zondag wordt er om 10.00 uur een dienst gehouden.

U vindt het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Kaag aan de Julianalaan nummer 7. Klik hier voor de route.

Mocht u nader persoonlijk contact willen met de predikant, leden van kerkenraad of voor het huren van het gebouw dan wel anderszins, dan vindt u de contactgegevens middels het navigatiemenu.