Kerkenraad

Predikant:
I.A. Padmos
Julianalaan 31, 2159 LC Kaag, tel. 06 37431510
Email: I.A. Padmos

Ouderlingen:
De heer J. G. Voskuijl
Lisserdijk 109, 2158 LX Buitenkaag. tel. 0252 213976

Mevr. C.J. Hulsbos-Vercouteren, scriba
Lisserdijk 30, 2158 LV Buitenkaag, tel. 0252 544226
Email: C.J. Hulsbos-Vercouteren

Diakenen:
Mevr. M.G. Hulsbos-de Man.
Leidsemeerstraat 11
2158 MH Buitenkaag
Email: hulsboskaag@ziggo.nl

Mevr. Joke van Stam-Biemond, secretaris
Telefoon: 0252 544318 / 06 30006588, bgg 0252 545282
Email: Joke van Stam-Biemond

Vacature

College van Kerkrentmeesters:
De heer N.P.F. Biemond, voorzitter.
Beatrixlaan 26, 2159 LJ Kaag, tel. 0252 545797
Email: Nico Biemond

De heer B.W. de Man, penningmeester, voorzitter kerkenraad
Huigsloterdijk 369, 2158 LR Buitenkaag, tel. 0252 545818
Email: B.W. de Man

Mevrouw A.J. van Zadelhoff-Kouwen, secretaris
Lisserdijk 121, 2158 LR Buitenkaag, tel. 0252 212635
Email: A.J. v. Zadelhoff-Kouwen